Nasz zespół zajmu się również przygotowaniem akcji promocyjnych i kampanii. Zajmuje się min. opracowywaniem i wdrożeniem wszelkich materiałów ATL i BTL, dystrybucją materiałów promocyjnych, zakupem mediów, opracowywaniem i organizacją konkursów, przygotowywaniem wszelkich materiałów niezbędnych dla działań marketingowych i sprzedaży.

Zobacz więcej